City of Dead Sorcerer :: Том 1. Глава 106: Экстра от Аруани