Shitsurakuen :: Том 5. Глава 20: Ты мой...

Стр. 1